Welcome to BPPA โรงไฟฟ้าชีวมวล


Dec 26

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ศรีเชียงใหม่ ร่วมเซ็นสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับกฟภ.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟ้าเขตอุดรธานี, การไฟฟ้าอำเภอท่าบ่อ, การไฟฟ้า อำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมเซ็นสัญญาซื้อขายกระเเสไฟฟ้ากับโรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่ โรง ไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อความสุขของชีวิต ภายใต้การดูแลของ บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำกัด. ในเครือบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ โดยมีคุณชนะชน ทับวิชิน (CEO) และคุณสันติ ลักขษร (Plant Manager) ให้การต้ัอนรับเป็นอย่างดี ซึ่งโรงไฟฟ้าชัยโย ศรีเชียงใหม่ ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในการผลิตกระเเสไฟฟ้า มีกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ พร้อมจ่ายกระเเสไฟฟ้า เพื่อสร้าง ความสว่างไสวในชุมชน.

OCT 26

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ (บ้านบึง) ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2556

กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ (บ้านบึง) ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556
พล.ต.อ.ดร.วิระชัย - คุณจิรฐา ทรงเมตตา และพนักงานกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ (บ้านบึง) ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2556 และร่วมทำบุญถวายผ้าไตร ณ วัดเนินสี่ ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี โดยมียอดทำบุญทั้งสิ้น 33,120 บาท และภายในงานบริษัทได้จัดเลี้ยงดื่ม และบูธประชาสัมพันธ์ต้นกระดาษแก่ผู้มาร่วมทำบุญ มีประชาชนผู้ร่วมงานกว่า 200 คน ทั้งนี้ หลังจากเสร็จงานพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับทางวัดอีกด้วย

OCT 1

พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา เข้าตรวจเยี่ยมกิจการ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย เข้าตรวจเยี่ยมกิจการ การดำเนินงานก่อสร้าง และร่วมพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โรงไฟฟ้าชัยโย เถิน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน และเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น

Sep 11

คุณจิรฐา ทรงเมตตา และคณะผู้บริหาร เข้ารับโล่เกียรติยศ (CSR-DIW)”

คุณจิรฐา ทรงเมตตา และคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เข้ารับโล่เกียรติยศ “โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW)” จากคณะผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีโรงไฟฟ้าชัยโยและ
โรงงานชัยโยวู้ดชิพเข้ารับรางวัลจำนวน 12 โรงงาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Aug 26

คุณจิรฐา ทรงเมตตา เข้ารับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2556

คุณจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เข้าร่วมงาน รับมอบเกียรติบัตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 จาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่โรงไฟฟ้าชัยโย ปราสาท, ชัยโยวู้ดชิพ ปราสาท ชัยโยวู้ดชิพ กุมภวาปี และชัยโยวู้ดชิพ เบญจลักษณ์ เป็นโรงงานต้นแบบในการดำเนินการในสถานประกอบการด้วยระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชน ได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์บ อลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

Aug 24

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ต้อนรับอธิบดีด้านพลังงาน เวียดนาม

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ พร้อมด้วยนายกสมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล ร่วมต้อนรับ MR.Pham Manh Thang อธิบดีด้านพลังงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบ ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก ณ โรงไฟฟ้าชัยโยบ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

Jul 26

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดูงานโรงไฟฟ้าชัยโย ต้นแบบโรงไฟฟ้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำโดย คุณวรรณา คงเจริญจิตติกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ พร้อมคณะข้าราชการกระทรวง คณะกรรมการสมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล และ ผู้ประกอบการทางธุรกิจ กว่า 150 คน เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าชัยโย กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ซึ่งเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าชีวมวลไทย ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สะอาด เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้งทางด้านคุณภาพ ISO.9001 (2008) สิ่งแวดล้อม 14001 (2004) และความปลอดภัย OHSAS 18001 และ มอก. 18001 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

BPPA สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล
สำนักงานเลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Email : somrerk_s@saaa.co.th